Noves taxes per gravar l’ús intensiu turístic de l’espai públic

Barcelona.- El Plenari del Consell Municipal ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals amb relació a diferents taxes. S’ha aprovat provisionalment la creació d’una nova taxa per gravar les grans empreses de transport d’energia a la ciutat i s’han fet modificacions puntuals per gravar l’ús intensiu de l’espai públic mitjançant noves taxes, vinculades a usos turístics i adreçades a ordenar la mobilitat.

Modificacions puntuals de les ordenances vigents

Serveis generals: S’estableix una nova tarifa per als serveis de tramitació administrativa d’identificació i de registre de vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que desenvolupin una activitat d’explotació econòmica.

Estacionament regulat: S’estableix una nova taxa de la Zona Bus al voltant de la Font Màgica per ordenar i planificar l’estacionament d’autocars turístics que duen visitants als espectacles d’aquest espai de Montjuïc. A la vegada, s’incrementen les tarifes de la Zona Bus (àrea A i B) per a autocars turístics a les àrees ja existents a l’entorn de la Sagrada Família o el Park Güell.

També es milloren les condicions d’ús de l’àrea DUM (zones de càrrega i descàrrega de mercaderies) per als usuaris que disposin de la targeta professional, i es fan així les condicions d’aparcament més flexibles.

Aprofitament de l’espai públic: La instal·lació d’antenes en equipaments municipals i la cessió d’ús del domini públic passa a regular-se mitjançant les ordenances fiscals en lloc de mitjançant convenis com es feia fins ara. Això permetrà que hi hagi més transparència en el pagament d’aquestes taxes.

Fonts ornamentals: S’actualitzen les tarifes per a l’ús privat de les fonts i la reducció de fonts disponibles per a ús privat.

Nova taxa

S’ha creat una nova ordenança fiscal amb una nova taxa per a la utilització privada o l’aprofitament especial del domini públic local de les grans empreses de transport d’energia. Es preveu que aquesta mesura, pionera en les grans ciutats de l’Estat, permetria ingressar al voltant d’uns 4 milions d’euros a les arques municipals.

Després de l’acord del Plenari, les ordenances se sotmetran a un període d’informació publica de 30 dies abans de l’aprovació definitiva.

About ELCOMUNISTA.NET (82556 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com
A %d blogueros les gusta esto: