Es posa en marxa el Comitè d’Ètica de la Guàrdia Urbana

BARCELONA.- El Comitè d’Ètica és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari en matèria d’ètica per tal de col·laborar en la millora de la qualitat del servei policial i ser un espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública.

Ahir es va reunir per primer cop el Comitè d’Ètica de la Guàrdia Urbana de Barcelona.  La creació d’aquest Comitè és un dels objectius inclosos dins del Pla Director de la Guàrdia Urbana, que establia com a prioritat la creació de la Comissió d’Ètica de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu de restablir mecanismes de qualitat que permetin garantir l’ètica i deontologia del cos.

Les funcions d’aquest òrgan són:

 • Assessorar en matèria d’ètica de la policia per a la millora de la qualitat de la prestació del servei policial, les relacions amb la ciutadania i percepció de la imatge pública de la Guàrdia Urbana.
 • Contribuir a l’impuls de les bones pràctiques i de propostes oportunes per a l’elaboració i l’actualització de la normativa deontològica policial i, si s’escau, al seva codificació, mitjançant l’elaboració i l’actualització d’un codi deontològic de la Guàrdia Urbana.
 • Informar i donar resposta de les qüestions que li adrecin sobre l’adequació de determinades pràctiques de la Guàrdia Urbana al principis de l’ètica de la policia.
 • Valorar i difondre el coneixement científic i la doctrina més rellevant emanada de la pràctica judicial aplicable al camp de l’ètica de la policia.
 • Afavorir la conscienciació en matèria d’ètica professional i dels drets humans en l’àmbit de la seguretat i formular , si s’escau, recomanacions en aquesta matèria i les que siguin necessàries d’acord amb els codis d’ètica de la policia vigents en cada moment.
 • Col·labora amb els departaments de formació i desenvolupament professional de l’Ajuntament. També amb les àrees de formació i recerca policials en matèria de seguretat i, especialment per a la determinació dels continguts ètics i deontològics dels cursos de formació de les policies de Catalunya i de les accions formatives dels diferents col·lectius amb funcions en matèria de seguretat, tenint en compte la perspectiva de gènere.

El comitè està format per onze persones:

 • Sis entre persones dels àmbits acadèmic o professional amb acreditada solvència i experiència en disciplines del coneixement com el dret, la criminologia, la sociologia, la psicologia i l’ètica, i en els àmbits de la seguretat i la policia. Serà membre nat del comitè la persona que ocupi la Direcció de Serveis d’Assessorament Jurídic de l’àrea de Seguretat i Prevenció:
 • Norbert Bilbeny: membre del Comitè d’Ètica de l’ajuntament.
 • Esther Gimenez Salinas: experta en dret penal i criminologia, va ser rectora de la Universitat Ramon Llul i directora general del Centre d’Estudis Jurídics i responsable de les Relacions Institucionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com membre del Comitè Científic de Política Criminal del Consell d’Europa. Va ser vocal del Consell General del Poder Judicial.
 • Rita Faria. Professora de dret penal de la universitat de porto. Doctora en Criminologia , experta en ètica professional y delictes de corrupció.
 • Oriol Rusca: Penalista i ex Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Begonya Curto: Subdirectora General de Coordinació de la Policia de Catalunya
 • Luís Clemente: Director d’Assessorament Jurídics de la gerència de Seguretat i prevenció (membre nat)
 • Cinc entre els i les membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona o d’altres policies, que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys en el cos, que s’hagin distingit per la seva trajectòria i prestigi professional. Serà membre nat del comitè la persona que ocupi el comandament de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana.

About ELCOMUNISTA.NET (71814 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com
A %d blogueros les gusta esto: