abril 1, 2020

Coronavirus: lavado de mans

abril 1, 2020 // 0 Comments

Confinamento e lavado de mans. Eis a consigna, a orde, a advertencia. “Calar, calar que non se escoite o patuxar das víctimas no mar de xofre e sangue da escravitú [...]