O Tribunal de contratos públicos de Galicia TACGA, dalle a razón a CCOO e admité atrámite o recurso sobre o servizo de axuda o fogar de Valdoviño

CCOO interpuxo recurso especial en materia de contratación pública o non desagregar o concello de Valdoviño os costes económicos tal e como obriga a lexislación vixente.

O tribunal da a razón unha vez máis a Federación de Construción e Servizos de Galicia, o demostrar coa impugnación que o prezo do concurso non cubre nin os costes salariais.

O órgano de licitación decidiu non desagregar os costes da licitación, impedindo así determinar se o precio do concurso cumpria ou non as obrigas salariais coa plantilla.

Dende a Federación de Construcción e Servizos, resaltamos a importancia de impugnar este ti po de prácti ca que sólo buscan benefi cio para as administracións e que abocan as planti llas e as empresas a entrar en confl icto dende o principio dos servicios, o non ser o precio esti pulado sufi ciente para cubrir as obrigas laborais das plantillas.

Dende a Federación de Construción e Servizos, instamos as administracións a que sexan responsables coas licitacións, que consulten tanto as empresas como a os axentes sociais sectoriais para que deixen de reperti rse unha e outra vez estas prácti cas tan indesexables, máxime cando parten dunha administración pública.

As administracións deben tomar nota do acontecido na crise COVID 19 os recortes e merma dos servizos públicos esenciais, non se debe permitir.

About ELCOMUNISTA.NET (71675 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com
A %d blogueros les gusta esto: