Esquerda Unida de Narón apoia as mobilizacións polo futuro do naval e a comarca

Esquerda Unida de Narón apunta aoGoberno como responsable principal do lamentable Plan Estratéxico 2018-2022 e as súas consecuencias.

Narón, 9 de marzo.- En nome de Esquerda Unida de Narón o Secretario de Organización de EU Narón e traballador de Navantia, Roberto Villasusosinala que as actuaismobilizacións e reivindicaciónsenténdensemellor valorando o Plan Estratéxico 2018-2022.

Co plazo de ditoPlan rematado recoñecen que foi un número de ingresos no plantel de Navantia superior aos das últimas décadas, pero que en términos globaissupuxounha reducción dun 25% do plantel o cal perxudica a capacidade productiva e ao traspaso de coñecemento. Así mesmo non pasan por alto que os procesos selectivos (que ainda non remataron) se vironenvoltos en moitos atrancos no tempo e con múltiples conflictos sobre a transparencia e situacións impropiasdun proceso selectivo nunhaempresa pública.

En canto a inversións e modernización das instalacións, na Factoría de Ferrol xasó se agarda un taller de bloques que nincomezou a súa construcción, e o prometido antes da firma do Plan era oanunciado estaleiro 4.0,que supoñíaa reubicación dalgunhasinstalacións, pero sobre todo que o corazón do proxecto era o dique cuberto. O corazón do proxecto estaba plasmado en documentos e estudos, que pretendían facer a producción máis eficiente recortando movementos e podendoadiantarmoitomáis a construcción antes da fase de flote. Existen documentos como “Una visión del astillero 4.0 de Navantia” feito por dous directores do Centro Tecnolóxico de Navantia que o plasman así mesmo. Pero o asunto é que foron promesas incumplidas de cara aostraballadores polo Goberno.

Un Plan Estratéxico que debería rexuvenecer o plantel sen perder coñecemento, nin desorganizar á empresa. E isomesmocreou, perda de coñecemento sobre traballos de alto valor engadido e peligrosidade;desorganización e saturación de tarefasao verse mermados de persoalnos diferentes departamentos. Unha política de subcontratación que ven sendo a lei da selva e que se ía a abordar para unificar e regular as condicións das empresas auxiliares en canto a horarios, xornada, formación preventiva e convenio de aplicación quedou no aire.

E como consecuenciaEU Narón indica:

– Ter un futuroseninstalacións adecuadas que están nas antípodas do que supón o estaleiro 4.0 e o xemelgodixital dos novos buques.

– Maior número de horas extras e xornadas abusivas na principal e auxiliares, incumplindo sempre o Estatuto dos Traballadores.

– Infinidade de situacións de prestamismo laboral.

– Incremento de horas de traballo por traballosfora do precio pechado da licitación.

– Falta de formación en planteis da principal e auxiliares tanto a nivel tecnolóxico como en modernización dos procesos productivos.

– A falta de formación xuntoco diverso número de empresas perxudica gravemente a coordinación dos traballos, así como a perigosidade dos mesmos (traballos en espacios confinados ou de movemento de cargas sendúbida o son).

Un Goberno socialista que previo á firma prometeuinversións para adecuar o estaleiro á altura dos competidoresmundiais, eque despois da firma e oprazo do plan vese quesóse adicou a deixarmorrer os proxectos no caixón, convertíndose o Plannun recorte de masa salarial dun 30%, sin resolver tampouco a organización e subcontratación.

A situación é suficientemente importante como para pedir responsabilidades a quenes antes fixeron promesas. O alcalde de Ferrol comprometeuse a ter unha reunión co Comité e o Presidente de Navantia, desviando a atención do ámbito político e do seu partido.

O Goberno incumpleu e é necesaria a presión na rúa de toda a veciñanza para garantir o FUTURO DA COMARCA e reparar as promesas incumplidas.

About ELCOMUNISTA.NET (89830 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: